TERAPIA TARCZYCY
     Strona główna                               Produkty                           O metodzie                          Listy                            Prasa                        Kontakt

 TARCZYCA 
 NIEDOCZYNNOŚĆ
 NADCZYNNOŚĆ 
 HASHIMOTO 
 GRAVES BASED.
 GUZY
 GUZY ZŁOŚLIWE
 

    TERAPIA 
   metoda Zenni
       
 
  usg przykłady
terapia
certyfikaty
linki       Leczenie prądami BernardaMetoda Dr Wiktora Żenni

      
WIKTOR  ŻENNI, australijski fizykoterapeuta, od lat działa w Polsce. Opracowaną przez siebie
       metodę elektrostymulacji centralnego systemu nerwowego, nazwaną metodą Zenni, stosował z
       powodzeniem od 1991 roku w Australii. Zainteresowali się nią Japończycy i Amerykanie.
       Demonstrował ją w Tokio oraz w Stanach Zjednoczonych, m.in. w Instytucie Dr Shealy w Springfield i
       na uniwersytecie w Colombo.   „Stymulacja metodą Zenni” została opatentowana przez Australijski
       Urząd Patentowy. Uznał ją, powściągliwy w pochwalnych opiniach Związek Lekarzy Australijskich.
      
Wkrótce największa gazeta australijska „The West Australian” doniosła, że stan zdrowia dzieci z
       porażeniem mózgowym, dzięki metodzie Zenni, skutecznie i trwale się poprawia.
       Metoda zyskała też uznanie Uniwersytetu w Colombo (USA), który zaprosił Wiktora Żenni, by uczył
       stymulacji amerykańskich studentów.


       Wieloletnia praktyka potwierdziła, że oddziaływanie delikatnymi impulsami elektrycznymi w
       odpowiednich miejscach na ciele odbywa się bezinwazyjnie i przynosi poprawę stanu zdrowia.
       Prądy Bernarda stymulują centralny układ nerwowy i regulują gospodarkę  hormonalną, czyli po
       prostu normalizują wydzielanie hormonów. Główną rolę w sterowaniu podstawowymi funkcjami
       organizmu odgrywa podwzgórze, które przekształca elektryczne sygnały mózgu na hormonalne
       informacje przekazywane do organów ciała. Odpowiednia stymulacja elektryczna może usprawnić
       procesy elektrochemiczne zachodzące pomiędzy mózgiem, a gruczołami dokrewnymi  w ciele
       człowieka wspomagając w korzystny sposób działanie poszczególnych organów. 
 
     

        
Prądy Bernarda zwane także diadynamicznymi, mają niską częstotliwość i od dawna znane są w
       fizykoterapii. Poprzez zmianę modulacji i przerywanie w odpowiednich odstępach czasu uzyskuje
       się ich różne jakości. Działają przeciwbólowo, rozszerzają naczynia krwionośne, pobudzają układ
       nerwowy, co w konsekwencji powoduje wzmożoną aktywność organizmu i daje efekty terapeutyczne.

       Do niedawna prądy diadynamiczne i galwaniczne nie były wykorzystywane do stymulacji
       narządów wewnętrznych, gruczołów ani mózgu. Tak więc prądy lecznicze i metoda Zenni są
       doskonałym uzupełnieniem leczenia farmakologicznego.

      
W procesie elektrostymulacji układu nerwowego i hormonalnego ważną rolę pełni przysadka
       mózgowa, ponieważ przy każdym zabiegu jest stymulowana i pobudzana w celu wyrównania
       poziomów hormonów oraz pobudzenia układu odpornościowego.

       Doktor Viktor Żenni wykorzystując stosowany w medycynie aparat emitujący tzw. prądy Bernarda
       opracował nowatorską metodę elektrostymulacji. Jest to pierwsze na świecie polskie urządzenie
       wykazujące właściwości naprawcze tkanki, dzięki temu można prowadzić w wielu przypadkach
       bezoperacyjne leczenie.

       Układ hormonalny ściśle współdziałając poprzez podwzgórze z przysadką mózgową współdziała z
       układem nerwowym. W związku z tym coraz częściej określa się te dwa układy jako układ
       neurohormonalny. Tak więc centrum ośrodkowego układu neurohormonalnego w sterowaniu
       podstawowymi funkcjami organizmu odgrywa podwzgórze, które przekształca elektryczne sygnały
       mózgu na hormonalne informacje przekazywane do organów ciała. Odpowiednia stymulacja
       elektryczna usprawnia procesy elektrochemiczne zachodzące pomiędzy mózgiem a gruczołami
       dokrewnymi wspomagając w korzystny sposób działanie poszczególnych gruczołów i narządów.
       W metodzie tej wykorzystywane są interakcje zachodzące pomiędzy przysadką mózgową a
       docelowymi gruczołami wydzielania wewnętrznego.

       Schemat postępowania jest standardowy, zasady korzystania z aparatu również podlegają
       standardom przyjętym w fizykoterapii. Dzięki nowatorskiej modyfikacji tych dwóch prądów dobrze
       znanych i wykorzystywanych w fizykoterapii, można z powodzeniem stymulować pracę gruczołów i
       narządów wewnętrznych. Aparatura składa się z mechanizmu przepływu prądu i dwóch elektrod.
       Terapia przeprowadzana jest raz w miesiącu i częściej w zależności od potrzeby i stanu
       zaawansowania choroby, stymulacja trwa ok. 40-60 min. Pamiętać należy, że dopuszczalne jest
       stymulowanie nie częściej niż 1 raz na dwa, cztery tygodnie. Ilość zabiegów zależy od indywidualnych
       cech organizmu. Efekty terapeutyczne zauważyć można już po 1-2 stymulacji i więcej.
       Jest to metoda skuteczna.

           Wyniki badań po terapii metodą Zenni
       
(ankieta przeprowadzona w trakcie pisania pracy magisterskiej Anny Marii Warzechy w 2009 roku
         pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Denysa
)     -  cała praca w pdf
...pobierz

        Pyt. 24. str.58   Czy badania diagnostyczne wskazują poprawę?    

        Na to pytanie 59% respondentów wypowiedziało się twierdząco, że wyniki badań kontrolnych
        potwierdzają poprawę. Jest grupa 7% ankietowanych, u których badania potwierdzają wyleczenie,
        natomiast u 2% respondentów wyniki są bez zmian. W przypadku 3% ankietowanych nastąpiło
        pogorszenie. Pozostali (29%) ankietowanych nie wie, w jakim zakresie nastąpiła zmiana w badaniach.
        Elektrostymulacja metodą Viktora Zenni dla 66% ankietowanych przyniosła widoczną
        udokumentowaną poprawę stanu zdrowia, u niektórych nawet ustąpienie zmian chorobowych.

         Pyt. 26. Po której stymulacji nastąpiła poprawa i w jakim zakresie.

         Efekty terapii metodą Zenni respondenci (38%), odczuwali już po 1-3 stymulacji
         druga grupa (28%) respondentów zauważała pozytywny efekt terapii po 4-8 stymulacjach,
         8% badanych po długotrwałej terapii (więcej niż 8 sesji).
         Nie wypowiedziało się jednoznacznie 28% osób biorących udział w badaniu.
         Tak więc, dla 66% ankietowanych potrzebnych było maksymalnie 8 zabiegów by nastąpiła
         znacząca poprawa stany zdrowia.

         Pyt 27. Jakie było Pani/Pana nastawienie przed pierwszą terapią?

         Zdecydowana większość (78%) respondentów miała pozytywne nastawienie do terapii metodą Zenni.
         Negatywnie ustosunkowanych było 6%, natomiast 16% ankietowanych ma podejście neutralne.
         Coraz więcej osób prawdopodobnie poszukuje i skłania się do metod niekonwencjonalnych.
         Spowodowane jest to brakiem oczekiwanej efektywności leczenia, szczególnie w przypadku chorób
         przewlekłych.

            Subiektywna ocena metody Zenni

          Pyt. 30. Jak obecnie ocenia Pani/Pan efekty terapii

          W ocenie efektywności terapii w 49% ankietowani mają nastawienie optymistycznie.
          Druga grupa 36 % respondentów odpowiedziała, że jest zadowolona, a 8% nie ma jeszcze zdania.
          W przypadku czwartej grupy, która stanowi 7% respondentów odpowiedziało, że jest zaskoczona
          efektami terapii. Otrzymane odpowiedzi wykazały, że pacjenci w 92% terapia jest oceniana
          pozytywnie przez pacjentów.

          leczenie_tarczycy

    Porównanie skuteczności metod leczenia tarczycy przez pacjentów

    Analiza efektywności ogólnie dostępnych metod leczenia czy terapii pokazuje, że 49 %
 
  ankietowanych uznało za bardzo skuteczną terapię metodą Zenni, następnie farmakoterapię i
    fizykoterapię zaznaczyło 1%, działania chirurgiczne i rehabilitację wskazało 3% ankietowanych.

    Na uwagę zasługuje fakt, że 73% ankietowanych uważa metodę elektrostymulacji Viktora Zenni
    za bardzo lub umiarkowanie skuteczną, stawiają ją ponad innymi formami leczenia
    nie wyłączając farmakoterapii.

   
          O mnie 
 
 
 
 oczyszczanie 
 jakie suplementy 
 jakie witaminy 
 jakie minerały